Leon
hal

Czas trwania: 2016 - 2017

Kilka słów więcej

Robot balansujący Leon to platforma, poruszająca się na kuli za pośrednictwem trzech kół wielokierunkowych, co czyni układ niestabilnym. Został on zrealizowany w ramach pracy dyplomowej pt. Projekt i sterowanie robotem balansującym na kuli.

Leon w ruchu

Równowagę Leona zapewnia układ pomiarowo-sterujący i algorytm dynamicznej stabilizacji, w który wyposażony został. Podobne platformy powstały na zaledwie kilku prestiżowych uczelniach na całym świecie i były one inspiracją dla Leona.

Humanoidy siedzące na stole

Praca dyplomowa napisana w ramach projektu wyjaśnia sposób doboru wykorzystanych podzespołów mechanicznych wraz z ich charakterystyką. Przedstawiono w niej schematy elektroniczne i elektryczne, na podstawie, których zbudowano sterowniki silników krokowych a także układ zasilania. Zaprezentowano także wyniki pomiarów zebrane podczas działania robota.