Pomidor
hal

Czas trwania: 2015 - 2016

Kilka słów więcej

Pomidor to robot sportowy stworzony do zawodów typu Ketchup House. W pracach nad jego stworzeniem brało udział 5 członków KNR.

Zasady zawodów Ketchup House

W każdej, trwającej 3 minuty rozgrywce udział biorą 2 roboty. Polem ich zmagań jest biała, kwadratowa plansza o wymiarach min. 1,8x1,8m. Na planszy znajduje się 10 czarnych linii (5 poziomych i 5 pionowych) o szerokości 12mm, tworząc kwadrat o wymiarach 1,2x1,2m, podzielony na 16 mniejszych kwadratów o wymiarach 0,3x0,3m.

Na skrzyżowaniach umieszczane są puszki z tytułowym keczupem. Są to typowe stalowe puszki o średnicy 53 mm, wysokości 74 mm i masie ok. 163 g

Zadaniem robotów jest przemieszczenie puszek na swoją linię „domową”. Na początku rozgrywki na planszy znajduje się 5 puszek. 2 z nich, zaznaczone na zielono, znajdują się w ustalonych pozycjach (skrzyżowania C2 oraz C4). Położenie 3 pozostałych puszek jest losowane tuż przed rozpoczęciem pojedynku.

Plansza Kechup house

Na początku pojedynku roboty są umieszczane w pozycjach A3 oraz E3. Na znak sędziego roboty są uruchamiane. Od tej pory, aż do zakończenia pojedynku nie ma możliwości ingerencji w ich działanie. Jeżeli podczas rozgrywki robot poruszy jedną z puszek w wylosowanej pozycji, to na jej miejsce dostawiana jest kolejna. Dostawienie następuje po przejechaniu przez robota do następnego skrzyżowania. W trakcie jednego pojedynku na planszy może się pojawić łącznie do 12 puszek. WYgrywa ten robot, który zdoła przesunąć na swoją linię domową więcej puszek.

Pomidor

Na potrzeby zawodów powstały 2 iteracje robotów Pomidor. Pierwsza prototypowa (pomidor 1) oraz drugi, udoskonalony wariant, czyli Pomidor 1.5.

Pomidor 1

Pomidor 1.5 na zawodach ISTROBOT

Powiązane materiały